Flow jóga

Workshop

Kurzy

"Flow" v překladu znamená plynout a je základním principem flow jógy, kde důraz není tolik kladen na dynamiku lekce, jako spíše na její plynulost. Nejdůležitějším aspektem je propojení dechu s pohybem a pozorností, což pomáhá odvrátit rušivé myšlenky a prožít jakousi "meditaci v pohybu". Flow jóga se vyznačuje rozmanitostí a pestrostí sekvencí pozic, přechodů a technik provedení. Dynamika a náročnost lekce se odvíjí od záměru lektora nebo konceptu lekce. Můžete se setkat s pomalou a jemnou variantou flow jógy, stejně jako s dynamickou a hravou. Nicméně mají společné to, že pozice jsou kombinovány do různě dlouhých sekvencí a mezi nimi jsou zařazeny přechody. Tyto přechody mohou zahrnovat například přechod do Adho Mukha Svanasany nebo do Chaturanga Dandasany.